3-10 Furukawachō Sannomachi, Hida-shi, Gifu-ken 509-4236日本
查看地圖