1759-242 Yawatano, Itō, Shizuoka Prefecture 413-0235日本