3-1 Suehiromachi, Tsuruoka-shi, Yamagata-ken 997-0015日本
查看地圖