40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000越南