434-1 Ryumyoji, Chikushino, Fukuoka Prefecture 818-0042日本