5 Q.1, Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Ho Chi Minh City