2 Ginkakujicho、Sakyo Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 606-8402、日本