1 Thái Nguyên, Phước Tân, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000