14 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM