ไทย 普桥 ถนน พระปกเกล้า Somdet Chao Phraya, Khlong San, Bangkok 10600泰國