Otsu-2186-2 Ureshinomachi Ōaza Shimojuku, Ureshino, Saga 843-0301日本