01 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, 越南