1-chōme-4 Uomachi, Kokurakita-ku, Kitakyushu, Fukuoka 802-0006日本