200 Higashihonmachi, Makurazaki, Kagoshima 898-0014日本