Bitexco Financial Tower, 7, 2 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000越南