Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, 越南