Tầng 52, Bitexco Tower, 2, Hải Triều, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, 越南