214-7 Hamaonishibetsu, Sarufutsu, Sōya-gun, Hokkaido 098-6222日本