28/2 Trần Hưng Đạo, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, 越南