94 Phố Nguyễn Thái Học, Phường Minh An, Hội An, Quảng Nam, 越南