76 Nishitosa Kuchiyanai, Shimanto 787-1324 Kochi Prefecture