314 Yui, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka-ken 421-3103日本