+84 28 3930 5587
28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh 700000越南