+81 156-69-5600
9−1 Shintoku, Shintoku-chō, Kamikawa-gun, Hokkaidō 081-0038日本