+84 28 3622 0500
8 Hoàng Văn Thụ, Phước Ninh, Đà Nẵng, 550000越南