313/7 ซอย จันทร์ 44 แขวง วัดพระยาไกร เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120