+81 974-75-3055
7699-1 Naoirimachi Ōaza Nagayu, Taketa-shi, Ōita-ken 878-0402日本