日本〒020-0034 Iwate-ken, Morioka-shi, Moriokaekimaedōri, 1−48