Số 532 2 Tháng 9, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000越南