30/57B Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, 越南