+81 29-305-8111
2078-1 Senbachō, Mito-shi, Ibaraki-ken 310-0851日本