+81 98-862-1806
2 Chome-28-9 Tsuji, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0037日本