58-1 Higashikujo Kamigoryocho, Minami Ward, Kyoto, Kyoto Prefecture 601-8015日本