+81 796-22-4411
9-5 Kotobukichō, Toyooka-shi, Hyōgo-ken 668-0024日本