40 ถนนพิษณุโลก ใกล้ตลาดเทเวศร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต Bangkok 10300泰國