+84 8 3837 2115
185 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, 越南