+81 87-893-1100
Otsu-1118-8 Shionoechō Kaminishi, Takamatsu-shi, Kagawa-ken 761-1614日本