18-21, #502, Higashimachi, Naha-shi, Okinawa-ken 900-0034